Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговата доброта ще промени мисленето ви.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 2:4 “Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” Ето една малка златна истина с която да започнем деня – Божията доброта е това, което води човек до покаяние. Помислете си… (read more)

Създайте капацитет за Бог!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 4 Царе 4:3-6 “И рече: Иди, вземи на заем вън, от всичките си съседи, съдове празни съдове, заеми не малко. Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и наливай от маслото във всички тия съдове, и пълните туряй на страна…. (read more)

Мислите са като семена

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 10 : 5 “Понеже събаряме помисли и всичко, което  се издига високо против познанието на Бога, и плeняваме всеки разум да се покорява на Христа.” Миналия път говорихме за това, че не трябва да презираме деня заради малките начинания и отбелязахме, че всяко… (read more)

Семената се превръщат в реколта

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Захария 4:10 “Защото кой презира този ден на малките работи?” Какъв чудесен въпрос с който да започнем деня! Според речника да презираш, значи да ненавиждаш. Нещо добро което може да запомните, е никога да не гледате на малките неща или начала като незначителни, но по-скоро… (read more)

Не е важно какво знаете, а кого познавате

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 7:21-23 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи!  Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето… (read more)

Пророческият дух живее във вас

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Деяния 2:17-18 “И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; и старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите си, и на слугините… (read more)

Това което е заредило Давид, може да зареди и вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Царе 17:48-49  “И като стана филистимецът та идваше и се приближаваше да посрещне Давида, Давид побърза и се завтече към редовете да посрещне филистимеца.  И Давид тури ръката си в торбата си та взе от там камък, и като го хвърли с прашката, удари… (read more)

Бог ви пази гърба

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Исая 59:19 “Така ще се убоят на запад от името на Господа и от изгрева на слънцето – от славата Му; когато противникът дойде като стремителен поток, Духът Божий ще вдигне знаме срещу него.” Това е прекрасно обещание за тези, чиято вяра е… (read more)

Придобивайте чиста мъдрост!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp   Притчи 4:7-9 “ Главното е мъдрост; <затова> придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона”.   Тук тези притчи… (read more)

Истинска или фалшива мъдрост?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 3:6 “ И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.” Досега говорихме… (read more)