Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вашият характер е онова, който ви “измъква”

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 39:11-12 ” А един ден, като влезе Иосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата и му каза: Легни с мене. Но той остави дрехата си в ръката й,… (read more)

Не оставяйте дара си да ви отведе там, където характерът ви не може да ви задържи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 20:5-6 ” Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода; Но разумен човек ще го извади.Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта; Но кой може да намери верен човек?” Тези стихове поставят следния въпрос:”Кой може да намери верен човек?”. Верен е черта на характера,… (read more)

Вие сте благословени, така че започнете да се държите като такива!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Галатяни 3:13-14 ” Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво”; така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да… (read more)

Кой е вашият баща?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 4:16 ” Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на… (read more)

Дръжте погледа си напред към Исус!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 12:2 ” … като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.” Шампиони, понеже Исус пробяга и финишира Неговото състезание, ние сега можем да пробягаме и финишираме… (read more)

Вие не бягате сами!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 12:1 ” Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще” Никога не съм бил бегач на дълги разстояния, но мога да… (read more)

Внимавайте с какво и с кого се обвързвате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 6:14-15 ” Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?И какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?”. Тук виждаме едно предупреждение засягащо определени аспекти от живота…. (read more)

Не се оплитайте отново!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Галатяни 5:1 ” Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Вчера говорихмe за това, че трябва да бъдем войни в Божията армия, необременени от грижите на живота, но свободни да бъдем и вършим всичко,… (read more)

Бъдете необременени войни!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 2:4 ” Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.” Да живеем, за да зарадваме Онзи, който ни покри с милост, трябва да бъде нашата най-голяма цел и желание. Нека… (read more)

Бог ще води битките ви вместо вас

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:15.17 ” Слушайте, целий Юдо, вие ерусалимски жители, и ти царю Иосафате; така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се уплашите от това голямо множество; защото боят не е ваш, но Божий. Слезте утре против тях; ето, те възлизат през… (read more)