Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Posts filed under Исус Христос

Готов ли си за Исус? Виж какво те очаква, ако отговорът ти е “не”.

Библейските пророчества сочат, че живеем в последно време. Време в което Исус ще вземе църквата (истинските християни) в небеса, където е приготвил място за тях. Ти готов ли си за това? Покая ли се? Повярва ли в сърцето си в жертвата на кръста, която те освобождава от всеки извършен грях? Прие ли Святия Дух и… (read more)

“Втори шанс” – филм

“Втори шанс” е филм за двама мъже – единият от църква за бели в богат квартал, а другият от църква за черни от градското гето. Макар и да са били основани от един и същи човек, двете църкви възприемат мисията си по различен начин. Филмът проследява личните истории на един непокорен син и един нестандартен… (read more)

Страстите Христови – филм

Ако искаш да разбереш, какво направи Исус за теб: http://vbox7.com/play:f8430145 А сега е време да решиш ти какво ще направиш, след като знаеш истината за саможертвата на Бог. Изборът е твой, но времето е последно. Не чакай нито миг, защото може да е последния ти на тази земя. Приеми Исус за свой Спасител и живей… (read more)

Исус те чака

Той те чака. Единственото нещо, което ми е останало в този свят на разруха, злоба, противопоставяне е вярата. Вярата в моя Господ Исус Христос. Вярата, че един ден Той ще дойде да мe вземе заедно с всички мои братя и сестри в облаците, за да отпразнуваме сращата си в Неговата слава. И тази вяра е… (read more)

Резултатът от отхвърлянето на Исус е нашето приемане!

А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?… А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. (Матей 27:46,50) За първи път Божият Син извика към Своя Отец и не получи отговор. Исус толкова се отъждестви с човешкото беззаконие, че безкомпромисната… (read more)

Бог е любов. А какви сме ние?

Имам един приятел-брат, който е доста лош спрямо майка си и баща си, но показва голяма загриженост и помощ на моите родители. И сме си говорили и той е съгласен, че това не е Божията любов. Той постоянно изобличава родителите си, недоволен е от тях, намира толкова много грешки в тях спрямо него…А към моите… (read more)

Смъртта без Исус е присъда за вечността. Покай се …. СЕГА!

КАКВО СТАВА С ЧОВЕКА, КОЙТО УМИРА В ГРЕХОВЕТЕ СИ? “Какво става с грешникът, който умира без Исус? Спира ли  да   съществува? Душата му спи ли, или той е някъде в състояние на съзнание?   Има  ли такова място като ад?” Обяснимо е защо необърнатата  личност не е особено   нетърпелива да приеме перспективата за ада. Но също… (read more)

Силата на молитвата към Бог – свидетелство на Нанси Хартмън

ЗНАМ, ЧЕ  ИМА СИЛА В МОЛИТВАТА Тази история е за това, как Исус ме изправи на крака  след тежко боледуване. Той ме привдигна! Никога не съм си мислела, че имам  сериозен здравословен проблем. Започнах да имам болки. Казаха ми, че са породени  от срастване получено в резултат на двете Цезарови сечения, които ми направиха  при… (read more)

Исус е Бог – Библейски доказателства

Исус е Бог – Какво говори Библията за божествеността на Исус? Дали Библията, която е най-стария и исторически най-достоверен източник, всъщност твърди, че Исус е Бог? Какво ни казва тя за Исус и Неговата божественост? Нека направим кратък преглед на някои от многобройните пасажи, които ясно и последователно отговарят на този въпрос, направо от страниците… (read more)

Приятелят на грешниците – Исус Христос

Приятелят на грешниците “Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати ме да проглася освобождение на пленниците, и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година.” Лука 4:18, 19 Четирите евангелия разказват много окуражаващи истории за приятелството на Христос с отчаяните и сърцесъкрушените…. (read more)