Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Posts filed under Вяра

Исус – нашата надежда

Християните – имаме ли надежда? „Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи.” (Псалом 33:18-19)  По своята същност надеждата е свързана с бъдещето. Но в нея има много повече… (read more)

Как можем да сме сигурни, че Бог съществува?

Има няколко класически аргумента за доказване съществуването на Бог. Някои съвременни открития осветлиха допълнително тези аргументи. Един от най-старите аргументи за съществуването на Бог, още от Аристотел, е така наречения космически (космолоджикал) аргумент. Този аргумент казва, че зад всеки ефект има някаква причина. Всъщност това означава изучаването на космоса. Ако търсим аргументи или доказателства за съществуването… (read more)

Божият мир

Божият мир се получава даром! Как се чувства човек, който притежава Божият мир? Човекът се чувства напълно спокоен относно живота си, тъй като е уверен, че го очакват само хубави неща! Този човек знае, че каквото и да се случи той ще лети с Бог в небеса, че душата му ще бъде свободна! Този човек… (read more)

Провалена идентичност

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 26:31-35 “Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: “Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея. А Петър в отговор Му рече: Ако… (read more)

Пътят към Бог

Когато съвестта ти се пробуди от действието на Светия Дух, започваш да виждаш по нещо от злотворността на греха; започваш да разбираш неговата мощ, тежестта на вината, която докарва, нещастието, което причинява; и започваш да изпитваш към него отвращение. Чувстваш, че грехът те е отделил от Бога, че си поробен под властта на злото. И… (read more)

Как да се спася? Молитва, вяра или молитва с вяра?

Много хора питат: „Има ли молитва, с която мога да се моля, за да гарантирам моето спасение?” Важно е да помним, че спасението не се получава чрез рецитиране на молитва, или чрез произнасяне на определени думи. Библията никъде не пише за човек, който получава спасение чрез молитва. Казването на молитви не е Библейския начин за… (read more)

Исус изцелява – вчера, днес и утре

И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак… (read more)

Изцеление от Бог – свидетелство на Ваня Георгиева

“Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко ;но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.” (Евреи 12:11) Искам да разкажа за онова, което се случи с мен в края на 1994 г. Тогава бях едва на 18 години, а от срещата… (read more)

Ако все още не познаваш Исус, това писмо е специално за теб.

 ЗДРАВЕЙ ПРИЯТЕЛЮ!   Има Един Всемогъщ и Любящ Бог, Който те обича! Той е твой истински Отец! Той е Исус Христос – твой Господ и Спасител! Той е Свят Дух пораждащ всяка чиста мисъл светла и мечта в сърцето ти – ПРИЯТЕЛЮ! Без значение кокво си мислиш за Него, трябва да знаеш че Бог те… (read more)

Исус Христос – Бог на изцеления и чудеса

Как да получа изцеление? В Библията виждаме, че Бог не действа по шаблони. Тримата слепци бяха изцелени по три различни начина – Вартимей чрез вяра (Марко 10:46-53), другия чрез изгонване на демон (Матей 12:22), а третия чрез кал и умиване в къпалнята Силоам (Йоан 9:1-7). Замислял ли се беше? Прокажените също бяха изцелявани по различен… (read more)