Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Posts filed under Вяра

Провалена идентичност

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 26:31-35 “Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: “Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея. А Петър в отговор Му рече: Ако… (read more)

Пътят към Бог

Когато съвестта ти се пробуди от действието на Светия Дух, започваш да виждаш по нещо от злотворността на греха; започваш да разбираш неговата мощ, тежестта на вината, която докарва, нещастието, което причинява; и започваш да изпитваш към него отвращение. Чувстваш, че грехът те е отделил от Бога, че си поробен под властта на злото. И… (read more)

Как да се спася? Молитва, вяра или молитва с вяра?

Много хора питат: „Има ли молитва, с която мога да се моля, за да гарантирам моето спасение?” Важно е да помним, че спасението не се получава чрез рецитиране на молитва, или чрез произнасяне на определени думи. Библията никъде не пише за човек, който получава спасение чрез молитва. Казването на молитви не е Библейския начин за… (read more)

Исус изцелява – вчера, днес и утре

И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак… (read more)

Изцеление от Бог – свидетелство на Ваня Георгиева

“Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко ;но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.” (Евреи 12:11) Искам да разкажа за онова, което се случи с мен в края на 1994 г. Тогава бях едва на 18 години, а от срещата… (read more)

Ако все още не познаваш Исус, това писмо е специално за теб.

 ЗДРАВЕЙ ПРИЯТЕЛЮ!   Има Един Всемогъщ и Любящ Бог, Който те обича! Той е твой истински Отец! Той е Исус Христос – твой Господ и Спасител! Той е Свят Дух пораждащ всяка чиста мисъл светла и мечта в сърцето ти – ПРИЯТЕЛЮ! Без значение кокво си мислиш за Него, трябва да знаеш че Бог те… (read more)

Исус Христос – Бог на изцеления и чудеса

Как да получа изцеление? В Библията виждаме, че Бог не действа по шаблони. Тримата слепци бяха изцелени по три различни начина – Вартимей чрез вяра (Марко 10:46-53), другия чрез изгонване на демон (Матей 12:22), а третия чрез кал и умиване в къпалнята Силоам (Йоан 9:1-7). Замислял ли се беше? Прокажените също бяха изцелявани по различен… (read more)

Раят (и адът) са реални. Ти накъде си тръгнал?

Библията ни казва, че Рая е наградата, която очаква всеки един, който обича Бог и вярва в Исус Христос, Божият Син. В Писанието се говори много малко за рая, даже, апостол Павел казва така “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил… (read more)

Аз обичам Исус Христос

Един от най-паметните моменти от семинарията “Фулър” беше през учебната 1968-69 г. Бяхме на третия етаж на сградата с класни стаи и часът по систематична теология тъкмо беше свършил. Една групичка студенти беше наобиколила младия ни учител Джеймс Морган, който говореше нещо за работата на християните за справедливост в обществото. Не помня какво му казах,… (read more)

Силата на молитвата

Силата на молитвата не трябва да се подценява. Яков 5:16-18 заявява: “… Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и… (read more)