Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Posts filed under Доктрини

Резултатът от отхвърлянето на Исус е нашето приемане!

А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?… А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. (Матей 27:46,50) За първи път Божият Син извика към Своя Отец и не получи отговор. Исус толкова се отъждестви с човешкото беззаконие, че безкомпромисната… (read more)

Как можем да сме сигурни, че Бог съществува?

Има няколко класически аргумента за доказване съществуването на Бог. Някои съвременни открития осветлиха допълнително тези аргументи. Един от най-старите аргументи за съществуването на Бог, още от Аристотел, е така наречения космически (космолоджикал) аргумент. Този аргумент казва, че зад всеки ефект има някаква причина. Всъщност това означава изучаването на космоса. Ако търсим аргументи или доказателства за съществуването… (read more)

Раят (и адът) са реални. Ти накъде си тръгнал?

Библията ни казва, че Рая е наградата, която очаква всеки един, който обича Бог и вярва в Исус Христос, Божият Син. В Писанието се говори много малко за рая, даже, апостол Павел казва така “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил… (read more)

Адът (и раят) са реални. Ти накъде си тръгнал?

Съществува ли Ада – какво казва Стария Завет? Съществува ли Ада? Правилното библейско разбиране включва вярата в един истински, вечен и физически ад. Какво вярвате вие? Много е интересно да открием, че в Библията има повече стихове за Ада, отколкото за Рая. Ето няколко стиха в Стария завет за Ада. Данаил 12:2 заявява, “И множеството… (read more)

Божието всеоръжие

1. В Исус Христос ние сме въоръжени с цялата власт и защита, да отблъснем врага. Слушал съм изповеди като тази: “Откакто станах християнин имам толкова проблеми в живота си, колкото никога преди.” Да, има истина в тази изповед, но тя не е пълна. До преди да тръгнеш в Господния път, ти си живял като един… (read more)

Кой е добрият мъж за мен?

Кой е добрият мъж? Може би този въпрос поне веднъж в живота си е задавала всяка жена, която иска да има семейство. Кой е добрият мъж за мен?     Днес не се говори много за това. Понякога търсим да открием някаква духовност в мъжа, която не е никаква гаранция,че сърцето му е добро. Важно… (read more)

Библията – Свещеното Писание на Стария и Новия Завет

Представете си, че съществуването на нашия свят не се дължи на проста случайност, а на това, че някаква висша сила, или по-точно личност, е направила този свят и е създала човека като връх на творението. Човекът наистина е едно мислещо същество, което само взима решения и (би трябвало) само да носи отговорност за тях. Ако… (read more)

Ролята на църквата за живота и спасението на християните

Основен текст: “…но пристъпихме до хълма Сион до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници.” Евреи 12:22,23 От този текст се вижда ясно, че Бог е определил една много важна роля… (read more)

Еволюция или сътворение?

Това е основният избор, пред който се изправят всички младежи, обучавани в държавните училища. Еволюцията в една от няколкото й форми се преподава като установен факт и в Англия еволюционистите отчаяно се борят креационизмът да не се преподава в училище. Нито еволюцията, нито креационизмът могат да бъдат доказани чрез научни изследвания. Те могат само да… (read more)

Европейския съюз според Бог

Настоящите проблеми, свързани с Европейския съюз предизвикват много голям интерес и дебат по целия свят. Това ме кара да се запитам защо натиска за създаването на Европейският съюз – една европейска империя, която никога не е съществувала преди, идва точно в 21-ви век? Има ли някаква скрита цел в създаването й? Един от аргументите е,… (read more)