Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for February 2012

Да служим, дори и когато не ни е до това!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 14:13-14 “И Исус, като чу това, оттегли се оттам с ладия на уединено място насаме; а народът, като разбра, тръгна след Него пеша от градовете. И той, като излезе, видя голямо многество, смили се над тях и изцели болните им.” Нека поговорим… (read more)

Отдаден или апатичен?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Притчи 4:23  “Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота” Словото от Притчи предлага един добър съвет засягащ едновременно вашето  физическо и духовно сърце. Естествено животът тече от вашето физическо сърце и вашия пълен потенциал е… (read more)