Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for March 2012

Призовани да причиняваме проблеми

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони!   Деяния 17:6 “Но като не ги намериха, завлякоха Ясона и някои от братята пред градоначалниците и викаха: Тия, които изопачиха света, дойдоха и тука.” Каква страхотна репутация! Аз лично вярвам, че това е точно репутацията на изпълнените с Духа последователи на Бога…. (read more)

Бъдете сигурни във вашата идентичност!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! 2 Коринтяни 5:16-17  “Затова отсега нататък ние не познаваме никого по тлът; ако и да сме познали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така. Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.” Това… (read more)