Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for July 2012

Бог е любов. А какви сме ние?

Имам един приятел-брат, който е доста лош спрямо майка си и баща си, но показва голяма загриженост и помощ на моите родители. И сме си говорили и той е съгласен, че това не е Божията любов. Той постоянно изобличава родителите си, недоволен е от тях, намира толкова много грешки в тях спрямо него…А към моите… (read more)

Ако Бог не може да направи нищо без вяра, то и ние не можем

Убедена съм, че хората, които критикуват вярата, не разбират нищо или разбират много малко от нея. В крайна сметка ако вие осъзнавате, че Самият Бог използва вярата, за да оформи цялата вселена, то тогава вие никога не бихте се отнасяли критично. Ето защо, през всичките години на 32-годишното ни служение, ние с Кен никога не… (read more)

Смъртта без Исус е присъда за вечността. Покай се …. СЕГА!

КАКВО СТАВА С ЧОВЕКА, КОЙТО УМИРА В ГРЕХОВЕТЕ СИ? “Какво става с грешникът, който умира без Исус? Спира ли  да   съществува? Душата му спи ли, или той е някъде в състояние на съзнание?   Има  ли такова място като ад?” Обяснимо е защо необърнатата  личност не е особено   нетърпелива да приеме перспективата за ада. Но също… (read more)

Силата на молитвата към Бог – свидетелство на Нанси Хартмън

ЗНАМ, ЧЕ  ИМА СИЛА В МОЛИТВАТА Тази история е за това, как Исус ме изправи на крака  след тежко боледуване. Той ме привдигна! Никога не съм си мислела, че имам  сериозен здравословен проблем. Започнах да имам болки. Казаха ми, че са породени  от срастване получено в резултат на двете Цезарови сечения, които ми направиха  при… (read more)

Исус е Бог – Библейски доказателства

Исус е Бог – Какво говори Библията за божествеността на Исус? Дали Библията, която е най-стария и исторически най-достоверен източник, всъщност твърди, че Исус е Бог? Какво ни казва тя за Исус и Неговата божественост? Нека направим кратък преглед на някои от многобройните пасажи, които ясно и последователно отговарят на този въпрос, направо от страниците… (read more)

Приятелят на грешниците – Исус Христос

Приятелят на грешниците “Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати ме да проглася освобождение на пленниците, и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година.” Лука 4:18, 19 Четирите евангелия разказват много окуражаващи истории за приятелството на Христос с отчаяните и сърцесъкрушените…. (read more)

Библията – Свещеното Писание на Стария и Новия Завет

Представете си, че съществуването на нашия свят не се дължи на проста случайност, а на това, че някаква висша сила, или по-точно личност, е направила този свят и е създала човека като връх на творението. Човекът наистина е едно мислещо същество, което само взима решения и (би трябвало) само да носи отговорност за тях. Ако… (read more)

Ролята на църквата за живота и спасението на християните

Основен текст: “…но пристъпихме до хълма Сион до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници.” Евреи 12:22,23 От този текст се вижда ясно, че Бог е определил една много важна роля… (read more)

Готов ли си за небето и Бог?

Матей 24:44 „Затова, бъдете и вие готови, защото в час, когато не мислите (не очаквате), Човешкият Син идва.” „Готов ли си за небето?” е въпрос, който се отнася за всички нас, които сме поели по Божия път. Важното е, не кога и как си повярвал, не колко знания имаш, а дали сега си готов за… (read more)

Еволюция или сътворение?

Това е основният избор, пред който се изправят всички младежи, обучавани в държавните училища. Еволюцията в една от няколкото й форми се преподава като установен факт и в Англия еволюционистите отчаяно се борят креационизмът да не се преподава в училище. Нито еволюцията, нито креационизмът могат да бъдат доказани чрез научни изследвания. Те могат само да… (read more)