Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for August 2012

Бог ме спаси – свидетелство на Соня Деспотова

„Желая чрез този мой разказ да отдам благодарност и слава на моя Господ Исус Христос, Който ме спаси от физическа и духовна смърт.” През целия ми съзнателен живот, дълбоко в себе си съм знаела, че има Бог, но никога не бях чела Библията и нямах реално общение с Него. По професия съм медицинска сестра. Преди… (read more)

Уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони!   Ефесяни 6:14-15  “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира” Вчера използвахме една аналогия от голфа (оправянето на чимовете), за да научим нещо трудно за… (read more)

Не пазете дълги списъци!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Ефесяни 4:25-27  “Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола” Интересен съвет: не позволявайте слънцето да залезе в… (read more)

Позволете на Исус да оправи тези възли!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…   Здравейте, шампиони! 1 Петрово 4:7-8  “А краят на всичко е наближил; и така, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.”   Вчера говорихме за живот изпълнен с прошка към хората,… (read more)

Седем или седемдесет пъти по седем?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони!  Матей 18:21-23  ”Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мен, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.” Когато нещата опират… (read more)

Исус Христос – Бог на изцеления и чудеса

Как да получа изцеление? В Библията виждаме, че Бог не действа по шаблони. Тримата слепци бяха изцелени по три различни начина – Вартимей чрез вяра (Марко 10:46-53), другия чрез изгонване на демон (Матей 12:22), а третия чрез кал и умиване в къпалнята Силоам (Йоан 9:1-7). Замислял ли се беше? Прокажените също бяха изцелявани по различен… (read more)

Тотално опростени в Исус Христос

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Колосяни 3:13  “Претърпявайте си един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.”   Голямата истина на евангелието е, че Бог вече ни е простил. Той “не ни вменява нашите прегрешения”…. (read more)

Раят (и адът) са реални. Ти накъде си тръгнал?

Библията ни казва, че Рая е наградата, която очаква всеки един, който обича Бог и вярва в Исус Христос, Божият Син. В Писанието се говори много малко за рая, даже, апостол Павел казва така “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил… (read more)

Ние имаме нужда от братство и общение

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Евреи 10:24-25  “И нека се грижим един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава” (прочетете също Деяния 2:41-47)… (read more)

Адът (и раят) са реални. Ти накъде си тръгнал?

Съществува ли Ада – какво казва Стария Завет? Съществува ли Ада? Правилното библейско разбиране включва вярата в един истински, вечен и физически ад. Какво вярвате вие? Много е интересно да открием, че в Библията има повече стихове за Ада, отколкото за Рая. Ето няколко стиха в Стария завет за Ада. Данаил 12:2 заявява, “И множеството… (read more)