Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for September 2012

Почитта към другите е признак на зрялост

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Римляни 12:9-10 “Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепяйте се към доброто. Обичайте се един друг с братска любов, напреварвайте се да си отдавате един на друг почест” Нека да продължим вчерашните си разсъждения; Римляни 12 говори за отношението, което… (read more)

Предпочитайте другите

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Римляни 12:9-10 “Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепяйте се към доброто. Обичайте се един друг с братска любов, напреварвайте се да си отдавате един на друг почест” Това е един от онези “основополагащи” стихове, когато се стигне до разсъждения, какво… (read more)

Характeристики на “идеалната” църква, част 5

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Деяния 2:42-44 “И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите” Вече разсъждавахме върху отдадеността и постоянството на ранната църква на апостолското учение и на братството (живота заедно). След това идва и преломяването на хляба. Това значи… (read more)

Характеристики на “идеалната” църква, част 4

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Деяния 2:42-43 “И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всички вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо” През изминалата седмица разсъждавахме… (read more)

Как да се спася? Молитва, вяра или молитва с вяра?

Много хора питат: „Има ли молитва, с която мога да се моля, за да гарантирам моето спасение?” Важно е да помним, че спасението не се получава чрез рецитиране на молитва, или чрез произнасяне на определени думи. Библията никъде не пише за човек, който получава спасение чрез молитва. Казването на молитви не е Библейския начин за… (read more)

Характеристики на “идеалната” църква, част 3

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Деяния 2:42-43 “И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите” Тази седмица ние разглеждаме обекта на отдаденост и постоянство на Ранната Църква. Вчера… (read more)

Характеристики на “идеалната” църква, част 2

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Деяния 2:42-43 “И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите” Вчера ние се спряхме на темата за “постоянството”, като обсъдихме нуждата от постоянство и… (read more)

Характеристики на “идеалната” църква

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Деяния 2:41-43 “И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много… (read more)

Имам ли любовта на Исус?

Много хора са писали за любовта и наистина това е най-прекрасното чувство, което човек може да изпита. Мислейки за любовта си зададах въпроса, по какъв начин Библията и Христос говорят за нея. Дали това е просто едно красиво чувство или по-скоро действие? Тъй като Любовта е отличителна и неизменна характеристика на личността на Бог, тя… (read more)

Управител или собственик

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! 1 Петр 4:10 “Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната божия благодат” Тук Библията ни говори, че ние сме управители на многообразната Божия благодат. Каква привилегия само ни е дадена. Реалността  всъщност е, че ние… (read more)