Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for January 2013

Днес е велик ден

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Захария 4:10 Защото кой презира деня заради малките работи? Псалми 118:24 Този е денят, който Господ е сътворил; нека се радваме и се развеселим в него! Досега разглеждахме въпроса, че не трябва да презираме деня, заради малки неща или начинания, но да се осмеляваме, да… (read more)

Благословенни са гъвкавите, защото те няма да се пречупят.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 10:24-26 “А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство [онези, които се уповават на богатсвото!] По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в Божието… (read more)

Докарайте стената!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:17 “Нито едно оръжие, скроено против тебе не ще успее; и ти ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на Господните служители и правдата им е от Мене – казва Господ.” Целенасоченият живот (с ясна цел… (read more)

Ще заобичате това, което ви предстои.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 66:12 “Преминахме през огън и вода, но Ти ни  изведе на богато място.” Може би когато погледнете назад, или дори погледнете настоящето, можете напълно да свържете със себе си първата част от този текст. Може би се чувствате, сякаш сте минали през огъня и… (read more)