Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for January 2014

Живейте с ex-настроено сърце

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:3 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.” Нека днес завършим темата, върху която разсъждавахме през последните няколко дни – Данаил и живот с… (read more)

Живейте от онова, което е във вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:1-5 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.” Библията казва, че в него имаше превъзходен дух. Помислете, че днес този превъзходен дух е във… (read more)

Имайте дух на превъзходство!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:1-5 “Видя се добре на Дария да постави над царството сто и двадесет сатрапи, които да бъдат из цялото царство, и над тях трима князе, един от които бе Даниил, за да дават тия сатрапи сметка на тях, и тъй царят да не губи…. (read more)

Имате ли огън в сърцето?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 24:30-32 “И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по… (read more)

Живейте с целите на Исус!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Йоан 3:8b “Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.” От известно време говорим за необходимостта от цели в живота, а каква по-великата цел от тази да живеем за Бог? Библията ни разкрива, че ние сме сега в Христа Исуса чрез вяра…. (read more)

Каква е целта на живота ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 13:36-37 “Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Едва ли има по-голямо свидетелство за добре изживян живот, от това описано в… (read more)

Бъдете реалистични

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 9:26 “Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава, и в славата на Отца и на Своите ангели.” От няколко дни говорим за “великата заповед”, която е… (read more)

Разкажете им вашата история

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 16:15-16 “И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.” Нека останем на темата за “великата заповед” – нашия призив за благовестителство. Отново ще кажа, че… (read more)

Чувства ли се “у дома” Бог във вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 14:23 “Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.” Искате ли да имате ежедневна, интимна връзка с Бог или само обикновено… (read more)

Светът започва с вашия живот

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 16:15-16 “И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.” Когато четете това поръчение – което е общо за всички ни – то може да… (read more)