Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for January 2014

Каква е целта на живота ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 13:36-37 “Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Едва ли има по-голямо свидетелство за добре изживян живот, от това описано в… (read more)

Бъдете реалистични

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 9:26 “Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава, и в славата на Отца и на Своите ангели.” От няколко дни говорим за “великата заповед”, която е… (read more)

Разкажете им вашата история

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 16:15-16 “И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.” Нека останем на темата за “великата заповед” – нашия призив за благовестителство. Отново ще кажа, че… (read more)

Чувства ли се “у дома” Бог във вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 14:23 “Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.” Искате ли да имате ежедневна, интимна връзка с Бог или само обикновено… (read more)

Светът започва с вашия живот

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 16:15-16 “И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.” Когато четете това поръчение – което е общо за всички ни – то може да… (read more)

Неговите благословения идват без усилия и мъка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 10:22 “Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо..” Нека бъдем честни – всеки иска да бъде благословен, нали? Само че когато търсите благословения, уверете се, че става въпрос за благословения от Бог, а не неща организирани от вас. Защо? Защото… (read more)

Бъдете изпълнен с вяра стражар на стената на вашия живот!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 21:6 “Защото Господ ми рече така: Иди постави страж, Та нека възвестява каквото види.” Нека продължим разсъжденията си за “декларацията” и нуждата да започнем тази нова година, декларирайки Божиите обещания за живота си. Днешният текст казва “… постави страж, та нека възвестява каквото види”…. (read more)

Изберете изхода “Нещо за деклариране”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йов 22:27-28 “Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си. И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.” Добре дошли в напълно новата година! Уверете се, че на старта й вие декларирате… (read more)