Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for February 2017

Най-важните неща …. най-напред!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:32-34 “(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” Не е грешно да търсите или стремите към различни неща, но винаги… (read more)

Продължавайте да гледате нагоре!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 5:3 “Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще гледам нагоре.”(NKJV) Нека продължим с разсъжденията си върху “да гледаме нагоре”.  Ако искате да имате победи в живота си, вие трябва да вземете решение ежедневно и… (read more)

Повдигни очи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 8:22-25 “Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш… (read more)

Живейте според Божиите измерения!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 103:11-12 “ Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят, Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.“ В този псалм са ни представени две предопределени Божий измерения, които могат… (read more)

Създадени с причина

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Eфесяни 2:8-10 “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да… (read more)

Казвате го най-добре, когато нищо не казвате.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 14:57-62 “ Сетне някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казаха: Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен. Но и така свидетелствата им не бяха съгласни. Тогава първосвещеникът се изправи насред и… (read more)

Вярата пее, преди да се случи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исав 54:1 “ Весели се, неплодна, която не раждаш; запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; защото повече са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва Господ.” Представете си, как бихте се чувствали, ако неможехте да имате… (read more)

Още една нощ с прасетата?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 15:17-20 А като дойде на себе си, речe: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не… (read more)

Призован

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! 1 Петрово 2:9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина. Тези стихове ни напомнят отново кои сме в Христа. Добре е да… (read more)

Съвършенството в живота ви ще размърда околните!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:3-5 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниила относно делата на царството; но… (read more)