Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for March 2017

Забравете миналите неща!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 43:18-20 Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето аз ще направя нещо ново! Сега ще се появи; не го ли усещате? Да! Ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Забравете миналите неща! Ще ви коства бъдещето, ако… (read more)

Ние преминаваме от сила в сила!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 84:5-7 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения.Те отиват от сила в сила; всеки… (read more)

Занимавайте се с кукловода, а не с куклата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 16:22-23 Тогава Петър Го взе настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това няма да се случи с Тебе. А Той се обърна и рече на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми… (read more)

Бог няма нужда от много време, за да направи нещо изумително

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Изход 1: 31 “И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести” Добро утро, шампиони! Вие може да се намирате в ситуация, която изглежда безнадеждна или имате работа с неща, които изглеждат непроменими. Възможно е… (read more)

Когато се молите “заемете правилна позиция”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Йоан 5: 16б Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Вече няколко дни разсъждаваме върху изграждането на ефективен, истински молитвен живот. Дефинирахме молитвата като комуникация и си напомнихме, че Бог иска от нас да бъдем самите себе си и да избягваме всякакви религиозни изпълнения…. (read more)

Когато се молите бъдете себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 6:5-15 (От превод на Библията –  “The Message”) И когато застанете пред Бог, не обръщайте това в театрална постановка. Всички тези хора, които правят постоянно шоу с техните молитви, се надяват на високо обществено положение. Мислите ли, че Бог седи в ложа?… (read more)

Когато се молите, говорете на език харесван от Бог!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Евреи 11:6 А без вяра не е възможно да Му бъде угоден човек; защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждаватези, които Го търсят. Вярно е, че ние пристъпваме през Неговите порти с благодарност и в… (read more)

Добри дела, а не мъртви деяния.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Ефесяни 2:10 “Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.” Ние вече говорихме за факта, че сме плод на труда на Бог (създания на правда), творения с цел – добри дела. Добре ще е да… (read more)

Когато се молите “намерете вашия начин”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 6:5-8 Икогато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез… (read more)

Насадените ще цъфтят

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 92:13-14 “Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост.” Местната църква е “Дома на Господа“, и Бог обича неговата църква. Когато отдадете живота си на това да бъде посяти в нея, вие се “уреждате”… (read more)