Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for March 2017

Силата на отговора

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 17:11-17 11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за… (read more)

Божието слово чака отговора ви

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 17:11-17 11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за… (read more)

Съвършенство, не перфекционизъм

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:3-5 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.” През последните няколко дни разсъждаваме за съвършенството. Дискутирахме, че сега когато имаме Христовия дух в нас,… (read more)

Пазете се от сърбящи уши, но обичайте истината!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 4:3-4 ” Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните..” Четем как апостол Павел дава на своя… (read more)

Ние приехме от Неговата пълнота!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 1:16-17 “Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.” Каква невероятна мисъл:  ние всички приехме от Неговата (Божията) пълнота и продължаваме да приемаме ежедневно. Кога я получихме… (read more)

Бъдете честни със самия себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1:22-25 “Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си” Вече разсъждавахме за човека в Яков 1, който забравя, как изглежда. Нека сега погледнем към обратния случай и… (read more)

Вярата е отговор

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 4:18-20 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага… (read more)