Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for April 2017

Проверете пулса!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 45:5 “Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея”. Във всеки хубав филм в който някой… (read more)

Спрете да казвате ако, защо и може би!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 9:22-24 “И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага… (read more)

Преуспяването работи най-добре, когато има цел от Бог.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 122:9 “ Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти” Защо търсите преуспяване? Установил съм, че преуспяването е добро нещо, когато има добра цел. Когато хората търсят преуспяване безцелно, тогава най-често се объркват нещата. Няма нищо нередно в преуспяването, просто има нужда… (read more)

Бъдете Негови пратеници във вашия свят!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 5:18-20 “Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;сиреч, че Бог в Христа… (read more)

Да дадем на Бог това, което търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?” Това изявление завършва с въпросителен знак, което значи, че изисква отговор. Искам да ви предизвикам, както това предизвика мен, като ви питам, как ще… (read more)

Бъдете с отворени сърца за нуждата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Йоан 3:16-18 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще… (read more)

Твърдата вяра се отплаща

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” Отново, нека да подчертая или по-точно да поставя този откъс в контекст. Следва притчата за упоритата вдовица, използвана от Исус като пример на постоянна… (read more)

Дайте на Бог най-доброто от себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Царе 24:24 “А царят каза на Орна: Не; но непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа, моя Бог, всеизгаряния, за които не съм похарчил.” Цар Давид търсеше да купи място, за да изгради олтар на… (read more)

Каква е вашата история?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи  11:1 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.” Вярата е направила възможно за стареите, или за “старите вярващи” да получат добро свидетелство –“добра история“ и същата тази вяра ще позволи… (read more)

Предайте онова, което обичате в Неговите ръце!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 23:44-46 “А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като… (read more)