Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for May 2017

Смъртта на лицемера

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 23:25-26 “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.” В тези стихове ясно виждаме, че… (read more)

Изпратеното да ви събори, всъщност може да ви преобрази.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:17 “Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.” Ако погледнете на значението на думата използвана… (read more)

Помнете същественото!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 10:38-42 “И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като се залисваше с… (read more)

Не обитавайте в миналото

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 43:18-20 “Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.” Забравете старите неща! Ще ви струва… (read more)

Бъдете вярващи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 6:28-29 “ Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.” Искам да ви предизвикам, да бъдете вярващи християни. Ние вярваме в Бог и Неговите обещания и… (read more)

Откъде идва помощта?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 121:1-3 “ Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме.” Първите три стиха на този псалм… (read more)

Какво сеем в живота си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Галатяни 6:7 “Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне” Добре дошли в още един ден в който имате възможност да живеете и функционирате според Божиите вечни принципи на сеитба и жътва, бидейки уверени, че… (read more)

Гордостта не ви е приятел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 16:18 18 Гордостта предшествува погибелта, И високоумието – падането.” Една много отрезвителна мисъл тази сутрин е, че гордостта може да ви държи настрана от чудесата които Бог е приготвил за вас! 4 Царе 5:11-12 “ А Нееман се разгневи, та си отиде, като казваше: Ето, аз… (read more)

Зареждайте се от Божието величие!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 9:40 “А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.” Това е била много сериозна ситуация, в която Петър е бил повикан да възкреси от… (read more)

Гордостта не е приятел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 4:5-6 “ Или може би мислите, че Писанието напразно казва: „Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно да бъдем само негови“? Но Бог ни дава по-голяма благодат и затова Писанието казва: „Бог е против горделивите, а на смирените дава благодат.“ Хубаво… (read more)