Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for June 2017

Пророческият дух живее във вас

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Деяния 2:17-18 “И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; и старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите си, и на слугините… (read more)

Това което е заредило Давид, може да зареди и вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Царе 17:48-49  “И като стана филистимецът та идваше и се приближаваше да посрещне Давида, Давид побърза и се завтече към редовете да посрещне филистимеца.  И Давид тури ръката си в торбата си та взе от там камък, и като го хвърли с прашката, удари… (read more)

Бог ви пази гърба

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Исая 59:19 “Така ще се убоят на запад от името на Господа и от изгрева на слънцето – от славата Му; когато противникът дойде като стремителен поток, Духът Божий ще вдигне знаме срещу него.” Това е прекрасно обещание за тези, чиято вяра е… (read more)

Придобивайте чиста мъдрост!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp   Притчи 4:7-9 “ Главното е мъдрост; <затова> придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона”.   Тук тези притчи… (read more)

Истинска или фалшива мъдрост?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 3:6 “ И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.” Досега говорихме… (read more)

Промяна на философията ви

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Колосяни 2:8 “ Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празната си измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.” Онзи ден си припомних, че думата “християнин“ е спомената само 3 пъти в Библията, а думата “ученик“… (read more)