Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for August 2017

Какъв аромат имате?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 2:14-16 “Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На… (read more)

Зареждайте се от Божието величие! (на Онзи, Който е създал света)

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 15:3-5 “Аврам рече още: Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.Но, ето, дойде Господното слово и му каза: Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще… (read more)

Поставете възхвалата си на първо място

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:21-23 “ Тогава, като се посъветва с народа, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската и казват: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ… (read more)

Царството е нашето съобщение

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 9:1-3 “Исус събра дванадесетте апостола и им даде сила и власт да прогонват демони и да лекуват болести. 2 След това ги изпрати да провъзгласяват Божието царство и да лекуват болните, 3 като им каза: „Не взимайте нищо за из път – нито тояга, нито торба, нито хляб,… (read more)

Какви са целите на Бог за тази седмица?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 13:36-37 “Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Библията разкрива всички цели на Бог за тези които ги търсят. Между тях… (read more)

Гигантите не изчезват сами. Трябва да ги сразите.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Царе 17:32 “ И Давид каза на Саула: Да не отпада сърцето на никого поради този. Слугата ти ще иде и ще се бие с тоя филистимец.” Днешния стих е взет от случай с Давид и Голиат-това е една от тези истории, които всяко дете което… (read more)

Живейте за целите на Исус!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Йоан 3:8 „Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола” Вече няколко пъти говорихме за това да живем с цел и каква по-велика цел има от това да живеем за Бог? Библията… (read more)

Важен е вашият отговор, а не само Неговото намерение

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 1:37-38 Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. Наскоро разсъждавахме върху важността да отговаряме на Божието Слово и как това, когато действаме, а не само… (read more)

Бъдете поклонник ….. винаги!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Царе 12:20 “Тогава Давид стана от земята, уми се и се помаза, и като промени дрехите си, влезе в Господния дом та се поклони. После дойде у дома си; и, понеже поиска, сложиха пред него хляб, и той яде.” Поклонението е нещо, което избираме… (read more)

Бъдете преди всичко поклонници на Бога

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp   2 Царе 6: 16 “А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си” Давид беше наистина велик цар, водач и войн, но той… (read more)