Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for September 2017

Живот с вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 11:1-3 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме,  Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.” Ние също ще бъдем “поздравени”… (read more)

Чрез вяра!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp  Евреи 11:1-3 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”  Какъв добър начин да започнем днешния… (read more)

Искате ли да бъдете изумени от това, което излиза от устата ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 21:14-15 “Това ще ви служи за свидетелство.И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.” Досега… (read more)

Гигантите може да са възможности. Бъдете оптимистични!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Царе 26 “И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? Защото кой е тоя необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог”? Видяхме вчера,… (read more)

Продължавайте да гледате нагоре, дори когато мислите, че не е възможно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 40:12 “Защото са ме обкръжили безбройни злини, постигнаха ме беззаконията ми, та не мога да вдигна очите си; те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна.” Вече цяла седмица си говорим за избора да погледнем нагоре; винаги да сме сигурни,… (read more)

Бог има нужда от това…

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 19:30-36 “ Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? Кажете така: На Господа трябва. И изпратените отидоха и… (read more)

Исус определя темпото

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 12:2 “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще” Досега говорехме за това да осъзнаем, че сме част от нещо голямо… (read more)

Пробягайте най-доброто си състезание!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 12:1 “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще” Надявам се да са ви харесали последните няколко дни в които обсъдихме… (read more)

Не се притеснявайте и бъдете щастливи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:25-34 “25Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито… (read more)

Довери се, уповавай и признавай Бог във всичко!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Притчи 3:5-6 Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Ето още едно класическо обещание от Бог за нашия живот: Бог обещава, че той ще оправя… (read more)