Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for October 2017

Радостта от Словото Му ще ви донесе успех

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 1:1-3 “Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като… (read more)

Безкористната вяра ще промени света

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp   Евреи 11:32-38 “И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гидеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците; които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха… (read more)

Той подкрепя Словото си

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 3:1 ”Затова, святи братя, участници в небесното звание, размислете за Апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса” Вече доста говорихме за нашата уста и думите, които избираме да говорим. Моята финална мисъл в тази насока, засяга изповедта. Когато направите Неговите думи и обещания лично… (read more)

Използвайте угоден език!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 19:14 ”Думите на устата ми и помислите на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой” През последните няколко дни разсъждавахме върху овладяването на устата. Разбрахме, че нашите думи имат потенциал да създават неща, защото ние сме създадени по… (read more)

Вашите думи са семена

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 1:3-5 “И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.” В първа глава на Битие, която… (read more)

Думите, които говорите, събарят ли, или изграждат!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 18:20-21 “От плодовете на устата се пълни коремът на човека; от жътвата на устните си се насища човек. Смърт и живот има в силата на езика; и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.”  Нека днес отново да поговорим за “устата”, като обърнем… (read more)

Овладейте устата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 3:3-6 “ Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако да са толкова големи, и се тласкат от силни ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията. Така и… (read more)

Осъзнайте това, което ви е дадено!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филимон 1:6 Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа. Този силен малък стих в книгата на Филимон ни открива, че споделянето на вярата ни е драстично засегнато от… (read more)

Последни поуки от голф игрището

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…   Здравейте, шампиони! Псалм 118:24-25  “Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него. О, Господи! Избави ни, молим се. О, Господи! Молим се, изпрати благоденствие” Нека направим още едно посещение на голф игрището, за да научим още няколко чудесни… (read more)

Още уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони!   Притчи 27:17  “Желязото остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си”   1 Коринтяни 15:33  “Не се заблуждавайте: “Лошите другари покваряват добрите нрави”   Да се върнем обратно на голф игрището тази сутрин за още няколко урока, които да ни… (read more)