Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for November 2017

Внимавайте с какво и с кого се обвързвате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 6:14-15 ” Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?И какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?”. Тук виждаме едно предупреждение засягащо определени аспекти от живота…. (read more)

Не се оплитайте отново!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Галатяни 5:1 ” Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Вчера говорихмe за това, че трябва да бъдем войни в Божията армия, необременени от грижите на живота, но свободни да бъдем и вършим всичко,… (read more)

Бъдете необременени войни!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 2:4 ” Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.” Да живеем, за да зарадваме Онзи, който ни покри с милост, трябва да бъде нашата най-голяма цел и желание. Нека… (read more)

Бог ще води битките ви вместо вас

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:15.17 ” Слушайте, целий Юдо, вие ерусалимски жители, и ти царю Иосафате; така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се уплашите от това голямо множество; защото боят не е ваш, но Божий. Слезте утре против тях; ето, те възлизат през… (read more)

Когато нещата не вървят според плановете ни

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 19:21 ” Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.”. Колко вярна е тази притча! Само си помислете, колко често ние имаме нашите сърца изпълнени с много планове. Планове на база на онова, което ние мислим, искаме или преценяме,… (read more)

Отдавайте почит на Агнето!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филипяни 3:20-21 ” Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.” Чрез вяра в… (read more)

Една перфектна семейна снимка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:13 ” А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си и чадата си”. Харесвам картината, която този стих създава: семейства стоящи пред Бог заедно, обичащи и отдадени на Него. Може би това е картината, която вие виждате всяка неделя в… (read more)

Не стискайте живота си в своите ръце, а го поставете в Неговите!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 2:21 ” И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” Когато призовахте името Господне, според обещанието, вие бяхте спасени. Спасени от какво? Вие бяхте спасени/опростени от вашите грехове, но в същото време и от последствията от падението на Адам и Ева. Вашата вяра… (read more)

Не работете напразно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 127:1 ” Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.” Този Псалм ни напомня нещо много полезно, а именно да се уверим, че Бог е замесен в това, което правим в теста на живота си…. (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 4

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни  6:1-2 “И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. (Защото казва: – “В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах”; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).” Сега е прекрасна… (read more)