Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for June 2018

Гордостта не ви е приятел (продължение)

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 16:18 “Гордостта предшествува погибелта, И високоумието – падането.” Истински отрезвяваща мисъл тази сутрин – гордостта всъщност може да ви лиши от чудесата, които Бог има за вас. 2 Царе 5:11-12 “А Нееман се разгневи, та си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той… (read more)

Гордостта не ви е приятел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 4:5-6 “Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас? Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: “Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат” Добре е всички… (read more)

Бог работи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филипяни 1:6 “като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.” Апостол Павел е бил уверен и вие трябва да бъдете също, че Бог работи във вас днес и ще продължи… (read more)

Вечен просперитет

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 8:36-37 “Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си?” Този стих ме кара да се замисля за живота и внезапната смърт на поп гения Майкъл Джаксън. Той изглеждаше на… (read more)

Просперитетът работи най-добре, когато има добра цел за него

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 122:9 “Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто (просперитета) ти.” Защо търсите просперитет? Аз открих, че просперитетът е прекрасно нещо, когато е свързан с добра цел. Когато хората търсят просперитет, но нямат цел за това освен лично облагодетелстване, точно тогава нещата тръгват… (read more)

Златното правило

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 7:12 “И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.” Този стих е определян от много хора като “Златното правило”, защото ни учи отново за вечния принцип на… (read more)

Упорита вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8b “Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Отново, позволете ми да подчертая или да дам контекста на този стих: той следва притчата за упоритата вдовица, която Исус е използвал, за пример на упорита вяра в молитвата. Той казва, че… (read more)

Да дадем на Исус онова, което Той търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Това велико изказване завършва с въпрос, което означава, че има нужда от отговор. Искам да предизвикам вас, както това предизвика мен, като ви попитам… (read more)

Бог ви пази гърба

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 59:19 “Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад, И от славата Му живеещите при изгрева на слънцето; Защото ще дойде като стремителен поток, Затласкан от Господното дихание.” Това е едно чудесно обещание за онези, които са положили вярата си в… (read more)

Където тече реката

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 43:16-21 “Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя..” През последните дни решихме, че няма… (read more)