Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for October 2018

Живейте без срам!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Римляни 1:16 “Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника” Вземете качествено решение днес, шампиони, да живеете без срам, когато става дума за това кой е… (read more)

Спрете да се молите и отворете вратата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 12:13-16 “И когато похлопа на портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. А те й рекоха: Ти си луда. Но… (read more)

Не бъдете просто граждани, а и посланици!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 17: 20-22 “А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е сред вас. И каза на… (read more)

Той не иска никой да погине

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Петрово 3:9 “Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние..” Вчера говорихме за отрезвяващата истина, разкрита в книгата Откровение, засягаща събитията… (read more)

Устата ви говори онова, което имате в сърцето!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp   Псалми 71:17 “Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.” Вчера говорихме за нуждата да започнем тази нова година с изпълнена с вяра, боговдъхновена декларация. Истината е, че тези неща не могат да бъдат просто в устата… (read more)

Всички трябва да следваме, но и да ни следват.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 1:16-18 “А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.” Когато се… (read more)

“ИДЕТЕ”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 28:18-20 “Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що… (read more)

Ние все още сме упълномощени представители с мисия

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 28:18-20 “Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко… (read more)

Къде държите съкровището си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:19-21 “Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.  Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;  защото гдето е съкровището ти,… (read more)

Събудете се, събудете се, време е да се изправите?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 60:1-3 “Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, И славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, И мрак племената; А над тебе ще осияе Господ, И славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти, И царете при… (read more)