Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for November 2018

Живот със задоволство

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! 1 Тимотей 6:6 “А благочестието, приемано със задоволство, е голяма печалба; защото нищо не сме донесли на света, нито можем да изнесем нещо” В развитите страни ние живеем в общество, което постоянно ни кара да искаме повече, да купуваме по-големи неща, да обновяваме, да… (read more)

Откъде е помощта ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Псалми 121:1-3  “Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати кракът ти; Онзи, Който те пази, няма да задреме.” Първите три стиха от този Псалм… (read more)

Молитвата – реч към Бога

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:5-8 “И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във… (read more)

Вярата не е много благоразумна

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Евреи 11:1-4  “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че… (read more)

Как да избегнем големите катастрофи?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 7:24-27 “И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;  и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе… (read more)

Покаянието – промяна на съзнанието

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 20:21 “като проповядвах и на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.” 2 Коринтяни 7:8-11 “Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова… (read more)

Изцяло отдадени на Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Лука 10:27  “А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си” Ключът за постигане на всичко, което Бог има за вас, е да… (read more)

Молитвата е като дишането

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Яков 4:2-3  “Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.” (прочетете също Марк 11:12-14, 19-24) Молитвата е духовния бял дроб… (read more)