Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for June 2019

Седем или седемдесет пъти по седем?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 18:21-23 “Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем.” Когато става въпрос за прошка… (read more)

Златното правило

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 7:12 “И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.” Този стих е бил определен от много хора като “златното правило”, защото ни учи на вечния принцип на времето на… (read more)

Къде е ползата?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 8:36-37 “Понеже какво се ползува човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си” Бог задава два въпроса в тези стихове. Това са стихове които са много подобни на заглавията, които много често се… (read more)