Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for January 2020

Предайте онова, което обичате в Неговите ръце!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 23:44-46 “А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като… (read more)

Дайте на Бог днес онова, което Той заслужава!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 12:1 “И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.” Както казахме вчера, ако имате пулс значи сте живи, а ако сте живи това е благодарение на добротата и правотата… (read more)

Насадените ще цъфтят

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 92:13-14 “Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост.” Местната църква е “Дома на Господа“, и Бог обича неговата църква. Когато отдадете живота си на това да бъде посяти в нея, вие се “уреждате”… (read more)