Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for February 2020

Бъдете Негови пратеници във вашия свят!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 5:18-20 “Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;сиреч, че Бог в Христа… (read more)

Да дадем на Бог това, което търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?” Това изявление завършва с въпросителен знак, което значи, че изисква отговор. Искам да ви предизвикам, както това предизвика мен, като ви питам, как ще… (read more)

Бъдете с отворени сърца за нуждата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Йоан 3:16-18 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще… (read more)

Твърдата вяра се отплаща

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” Отново, нека да подчертая или по-точно да поставя този откъс в контекст. Следва притчата за упоритата вдовица, използвана от Исус като пример на постоянна… (read more)

Дайте на Бог най-доброто от себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Царе 24:24 “А царят каза на Орна: Не; но непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа, моя Бог, всеизгаряния, за които не съм похарчил.” Цар Давид търсеше да купи място, за да изгради олтар на… (read more)

Каква е вашата история?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи  11:1 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.” Вярата е направила възможно за стареите, или за “старите вярващи” да получат добро свидетелство –“добра история“ и същата тази вяра ще позволи… (read more)