Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for March 2020

Така правят великите бащи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:31-32 “ И така, не се тревожете и не казвайте «Какво ще ядем?» или «Какво ще пием?», или «Какво ще облечем?»2 Езичниците търсят всичко това. Но вашият небесен Баща знае, че имате нужда от всички тези неща.” Досега отделихме време да обсъдим отново живото-променящата истина, че… (read more)