Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for April 2020

Гордостта не ви е приятел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 16:18 18 Гордостта предшествува погибелта, И високоумието – падането.” Една много отрезвителна мисъл тази сутрин е, че гордостта може да ви държи настрана от чудесата които Бог е приготвил за вас! 4 Царе 5:11-12 “ А Нееман се разгневи, та си отиде, като казваше: Ето, аз… (read more)

Зареждайте се от Божието величие!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 9:40 “А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.” Това е била много сериозна ситуация, в която Петър е бил повикан да възкреси от… (read more)

Гордостта не е приятел

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 4:5-6 “ Или може би мислите, че Писанието напразно казва: „Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно да бъдем само негови“? Но Бог ни дава по-голяма благодат и затова Писанието казва: „Бог е против горделивите, а на смирените дава благодат.“ Хубаво… (read more)

Преуспяването работи най-добре, когато има цел от Бог.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 122:9 “ Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти” Защо търсите преуспяване? Установил съм, че преуспяването е добро нещо, когато има добра цел. Когато хората търсят преуспяване безцелно, тогава най-често се объркват нещата. Няма нищо нередно в преуспяването, просто има нужда… (read more)

Бъдете сигурни, че държанието ви подхожда на момента

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Числа 14:1-3 “ Тогава цялото общество извика с висок глас, и людете плакаха през оная нощ.И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели!И защо ни води Господ… (read more)

Смъртта на лицемерието

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 23:25-26 “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.  Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.” В тези стихове виждаме, че… (read more)

Проверете пулса!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 45:5 “Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея”. Във всеки хубав филм в който някой… (read more)

Спрете да казвате ако, защо и може би!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 9:22-24 “И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага… (read more)