Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for May 2020

Бъдете вярващи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 6:28-29 “ Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.” Искам да ви предизвикам, да бъдете вярващи християни. Ние вярваме в Бог и Неговите обещания и… (read more)

Откъде идва помощта?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 121:1-3 “ Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме.” Първите три стиха на този псалм… (read more)

Какво сеем в живота си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Галатяни 6:7 “Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне” Добре дошли в още един ден в който имате възможност да живеете и функционирате според Божиите вечни принципи на сеитба и жътва, бидейки уверени, че… (read more)