Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for June 2020

Каква е целта на вашия живот?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 13:36-37 “ Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Не може да има по велико свидетелство на добре изживян живот от… (read more)

Приемете поканата му

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1:5 “Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.” Каква прекрасна покана за всеки който се нуждае от мъдрост. Хайде, нека да си го признаем – сега… (read more)

Как се справяте с промените?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 55:14 Бог, Който се е възцарил преди вековете, ще чуе и ще ги съкруши. Ще съкруши човеците, защото не се променят и не се боят от Бога. Библията казва за Бог, че Той не се променя и това дава на нас Неговите последователи сигурност… (read more)

Промяната във вашия ум

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Римляни 12:2 И недейте се съобразява с тоя век (или: свят), но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Доста сме говорили, разсъждавайки върху начина,… (read more)

Смъртта на лицемера

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 23:25-26 “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.” В тези стихове ясно виждаме, че… (read more)

Изпратеното да ви събори, всъщност може да ви преобрази.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:17 “Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.” Ако погледнете на значението на думата използвана… (read more)

Помнете същественото!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 10:38-42 “И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като се залисваше с… (read more)

Не обитавайте в миналото

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 43:18-20 “Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.” Забравете старите неща! Ще ви струва… (read more)