Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for September 2020

Не забравяйте как изглеждате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1:22-25 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв бе.Но… (read more)

По-великата праведност

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 5:20 “Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.” Ако не сте напълно наясно с новия завет, който Христос установи за всички нас, това са всяващи страх откъси, които ще ви… (read more)

Неговата доброта ще промени мисленето ви.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 2:4 “Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” Ето една малка златна истина с която да започнем деня – Божията доброта е това, което води човек до покаяние. Помислете си… (read more)

Създайте капацитет за Бог!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 4 Царе 4:3-6 “И рече: Иди, вземи на заем вън, от всичките си съседи, съдове празни съдове, заеми не малко. Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и наливай от маслото във всички тия съдове, и пълните туряй на страна…. (read more)

Мислите са като семена

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 10 : 5 “Понеже събаряме помисли и всичко, което  се издига високо против познанието на Бога, и плeняваме всеки разум да се покорява на Христа.” Миналия път говорихме за това, че не трябва да презираме деня заради малките начинания и отбелязахме, че всяко… (read more)

Семената се превръщат в реколта

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Захария 4:10 “Защото кой презира този ден на малките работи?” Какъв чудесен въпрос с който да започнем деня! Според речника да презираш, значи да ненавиждаш. Нещо добро което може да запомните, е никога да не гледате на малките неща или начала като незначителни, но по-скоро… (read more)

Не е важно какво знаете, а кого познавате

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 7:21-23 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи!  Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето… (read more)