Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for October 2020

Къде е адресът на вашето тайно място?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 91:1-2 “Който живее под покрива (друг превод – в тайното място) на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам” Въпреки че вашият всекидневен християнски… (read more)

Живейте готови, а не изплашени!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 3:1-3 “Помни това, че в последните дни ще настъпят трудни времена. Хората ще станат егоисти, алчни, самохвалци, горделиви, оскърбители, непокорни на родителите си, неблагодарни, безбожни, без обич и милост в сърцата си, клеветници, невъздържани, жестоки, против доброто” Матей 24:6-8 “И ще чуете за войни и… (read more)

Стъпнете отвъд информацията!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1 : 22 – 25 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се огледва, отива си,… (read more)

Моментите които ни определят, винаги оставят избор.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Царе 16:11-13 Тогава Самуил рече на Есея: Присъствуват ли тук всичките ти чада? И той рече: Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете. И Самуил каза на Есея: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата догде не дойде тук. И прати… (read more)

Бидейки отговорни, поддържайте нещата живи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 17:15-19 15 И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, 16 и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. 17 А Исус в отговор му рече: Нали… (read more)

Вие сте завършени

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Колосяни 2:9-11 “Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте… (read more)

Имате ли апетит тази сутрин?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 5:6 “Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.” Нямам предвид храната, а вашия апетит за Бог? Библията казва “Блажени (силни за просперитет, щастливи) са онези, които гладуват и жадуват за правдата”, защото е чудесно нещо, да бъдеш гладен за… (read more)