Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for December 2020

Контролирайте вашето време!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 10:41-42 “Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща;но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.” Предупреждението за нас тук е следното: бъдете внимателни да не би заетостта,… (read more)

Вярващи или последователи?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 28:19 “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух.” “Идете и научете всичките народи”- бях предизвикан отново от този стих на нашата скорошна конференция. Един от говорителите проповядва върху този стих и ни вдъхнови, чрез… (read more)

Пътуването с Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 84:5-7 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения.Те отиват от сила в сила; всеки… (read more)

Пътуването помага за правилната оценка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 84:5-7 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения.Те отиват от сила в сила; всеки… (read more)

Бъди търпелив пътник!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Псалми 84:5-7 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори; и есенният дъжд я покрива с благословения.Те отиват от сила в сила; всеки… (read more)