Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for February 2021

Облечете се подходящо за там, където отивате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Ефесяни 6: 10-12 “ Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили… (read more)

Неговия Отец е и наш Отец

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:8-9 “ И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате. А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!” Едно от най-важните неща, които обхващат вашето християнство е… (read more)

Колко повече е Бог?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 7:9-11 “ Има ли между вас човек, който ако му поиска сина му хляб, ще му даде камък,  или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, Който… (read more)

Вашият аромат влияе на другите.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 2:15-16 “Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен?” Ароматът която идва… (read more)

Какъв аромат имате? (продължение)

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 2:14-16 “Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На… (read more)

Какъв аромат имате?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 2:14-16 “Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На… (read more)