Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for March 2021

Никое оръжие скроено против нас…

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:17 “Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.” Понеже вие сте с Христос и принадлежите… (read more)

Вие притежавате сила!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори.   Притчи 18:21 “Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му” Вашият език има сила! Днес, ние изговаряме около… (read more)

Тестът

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Малахи 3:10 “Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома Ми. И опитайте Ме сега в това – казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, за да излея благословение върху вас, той че да не стигне… (read more)