Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for August 2021

Живот с вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 11:1-3 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме,  Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.” Ние също ще бъдем “поздравени”… (read more)

Чрез вяра!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp  Евреи 11:1-3 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”  Какъв добър начин да започнем днешния… (read more)

Искате ли да бъдете изумени от това, което излиза от устата ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 21:14-15 “Това ще ви служи за свидетелство.И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.” Досега… (read more)