Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for January 2022

Осъзнайте това, което ви е дадено!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филимон 1:6 Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа. Този силен малък стих в книгата на Филимон ни открива, че споделянето на вярата ни е драстично засегнато от… (read more)

Последни поуки от голф игрището

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…   Здравейте, шампиони! Псалм 118:24-25  “Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него. О, Господи! Избави ни, молим се. О, Господи! Молим се, изпрати благоденствие” Нека направим още едно посещение на голф игрището, за да научим още няколко чудесни… (read more)

Още уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони!   Притчи 27:17  “Желязото остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си”   1 Коринтяни 15:33  “Не се заблуждавайте: “Лошите другари покваряват добрите нрави”   Да се върнем обратно на голф игрището тази сутрин за още няколко урока, които да ни… (read more)

Уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Ефесяни 6:14-15  “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира” Вчера използвахме една аналогия от голфа (оправянето на чимовете), за да научим нещо трудно за разбиране… (read more)