Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for June 2022

Божията неизмерима любов, част 3

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори. Римляни 8:37-39 “Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито… (read more)

Божията неизмерима любов, част 2

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори. Ефесяни 3:16-19 “да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите… (read more)

Божията неизмерима любов, част 1

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Седмица на гостите! През тази седмица блог статиите ще бъдат писани от някой от останалите църковни помощник-пастори. Ефесяни 3:16-19 “да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите… (read more)

Отдайте почит (слава) там, където тя е дължима!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 29:2 ” Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.” Нека си припомним, че цялата слава и почит принадлежи на Него, защото Той е единствения, който я заслужава. Той е, който ни спаси по толкова прекрасен начин и ни… (read more)

Бягайте, за да спечелите и вземете вашата корона от Бог!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 4:7-8 ” Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото… (read more)

Поклонението е правилният отговор.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 17:15-16 “И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,  и падна на лице при нозете на <Исуса> и Му благодареше. И той бе самарянин.” Когато затворя очите си и си помисля за този самотен прокажен, който… (read more)

Една перфектна семейна снимка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:13 ” А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си и чадата си”. Харесвам картината, която този стих създава: семейства стоящи пред Бог заедно, обичащи и отдадени на Него. Може би това е картината, която вие виждате всяка неделя в… (read more)

Не стискайте живота си в своите ръце, а го поставете в Неговите!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 2:21 ” И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” Когато призовахте името Господне, според обещанието, вие бяхте спасени. Спасени от какво? Вие бяхте спасени/опростени от вашите грехове, но в същото време и от последствията от падението на Адам и Ева. Вашата вяра… (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 4

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни  6:1-2 “И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. (Защото казва: – “В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах”; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).” Сега е прекрасна… (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 2

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 67:1 “Бог да се смили (да покаже благосклонност) над нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас!” “Бог да се смили да нас…”. Аз смятам, че Бог има изобилие от милост и всеки път когато я показва, Божествена благосклонност бива… (read more)