Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for July 2022

Живейте без срам!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни1:16 “Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.” Вземете доброто решение днес да живеете без срам по отношение на това, кой е Бог за вас и какво… (read more)