Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for September 2022

Казвате го най-добре, когато нищо не казвате.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 14:57-62 “ Сетне някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казаха: Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен. Но и така свидетелствата им не бяха съгласни. Тогава първосвещеникът се изправи насред и… (read more)

Вярата пее, преди да се случи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исав 54:1 “ Весели се, неплодна, която не раждаш; запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; защото повече са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва Господ.” Представете си, как бихте се чувствали, ако неможехте да имате… (read more)

Още една нощ с прасетата?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 15:17-20 А като дойде на себе си, речe: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не… (read more)

Призован

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! 1 Петрово 2:9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина. Тези стихове ни напомнят отново кои сме в Христа. Добре е да… (read more)

Съвършенството в живота ви ще размърда околните!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:3-5 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниила относно делата на царството; но… (read more)

Бог желае вие да вършите чудеса

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 9:12-17 “И като почна денят да преваля, дванадесетте се приближиха и Му рекоха: Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тука сме в уединено място. Но Той им каза: Дайте им вие да… (read more)