Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for November 2022

Божието слово чака отговора ви

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 17:11-17 11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за… (read more)

Съвършенство, не перфекционизъм

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Данаил 6:3-5 “В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.” През последните няколко дни разсъждаваме за съвършенството. Дискутирахме, че сега когато имаме Христовия дух в нас,… (read more)

Пазете се от сърбящи уши, но обичайте истината!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Тимотей 4:3-4 ” Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните..” Четем как апостол Павел дава на своя… (read more)

Ние приехме от Неговата пълнота!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Йоан 1:16-17 “Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.” Каква невероятна мисъл:  ние всички приехме от Неговата (Божията) пълнота и продължаваме да приемаме ежедневно. Кога я получихме… (read more)

Бъдете честни със самия себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1:22-25 “Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си” Вече разсъждавахме за човека в Яков 1, който забравя, как изглежда. Нека сега погледнем към обратния случай и… (read more)

Вярата е отговор

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Матей 4:18-20 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага… (read more)

Най-важните неща …. най-напред!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:32-34 “(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” Не е грешно да търсите или стремите към различни неща, но винаги… (read more)

Продължавайте да гледате нагоре!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 5:3 “Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще гледам нагоре.”(NKJV) Нека продължим с разсъжденията си върху “да гледаме нагоре”.  Ако искате да имате победи в живота си, вие трябва да вземете решение ежедневно и… (read more)

Повдигни очи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 8:22-25 “Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш… (read more)