Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for May 2023

Славен Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 106:20 “Така размениха Славата си срещу подобие на вол, който яде трева!.” Преди няколко дни аз писах за начина по който хвалението ни променя, когато изберем да променим обекта на който гледаме. Когато държим очите си фиксирани на Бог, а не манифестираме Неговата сила… (read more)

Откровение

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 9:18-20 “И веднъж, когато Той се молеше насаме, и учениците бяха с Него, попита ги: Според народа кой съм аз? А в отговор те рекоха: Едни казват, че си Йоан Кръстител; а други – Илия; други пък, че един от старовременните пророци е възкръснал…. (read more)

Разбирането не е достатъчно, за да промените ситуацията

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 15:17 “А когато дойде на себе си, рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе..” Тези… (read more)

Отвърнете очите си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 119:37 “Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.” Хвалението отива далеч отвъд песните, които пеем и музиката, която свирим. Някой беше казал, че “Вие заприличвате все повече и повече на онова, което хвалите, колкото повече го хвалите”. Скоро… (read more)

Имайте ден на зависимост!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Битие 3:4-6 ” А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро… (read more)

Пейте!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Исая 54:1 “Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ” Софония 3:14-15 “Пей, сионова дъщерьо, Възкликнете, Израилю, Весели се и радвай… (read more)

Не забравяйте, как изглеждате!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Яков 1:22-25 “Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв… (read more)

Върнете се към оригиналния план!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Ефесяни 2:19-21 “Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм… (read more)

Бог ще завърши всичко, което е започнал!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 12:2 “…като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.” Исус е наричан с много имена в Библията, всяко описващо различна, прекрасна страна на онова, което Той… (read more)

Как е апетитът ви тази сутрин?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 5:6 “Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.” Нямам предвид за храна, а вашия апетит за Бог? Библията казва “Блажени (силни за успех, щастливи) са онези, които гладуват и жадуват за правдата”, защото е прекрасно нещо да си гладен… (read more)