Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговата доброта ще промени мисленето ви.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Римляни 2:4

Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

Ето една малка златна истина с която да започнем деня – Божията доброта е това, което води човек до покаяние. Помислете си за това! Добротата на Бог ли е това, което предизвиква искрено покаяние в нашите животи или страха, срама или вината.

Какво е покаяние?

Думата на Новия Завет използвана тук за покаяние, е също е най-често срещаната дума в Новия Завет. Това е гръцката дума metonoia, което значи “да се промени начина на мислене на някой“! Това е много различно от думата на еврейския Стар Завет, която се използва за покаяние: nacham което значи “печална скръб”.

Видът на покаяние който Бог изисква от нас сега, е този от Новия Завет. Да, може да се чувстваме скърбящи, когато сме направили нещо грешно, но не трябва да приключва там. Трябва да продължим и да направим нещо по въпроса, което да ни предизвика и да промени начина ни на мислене. Защо?

Защото, когато променим начина си на мислене, ще променим начина си на живот перманентно.

Скърбящият отговор трябва да е портал или вход към нещо по-голямо – основна промяна на начина на мислене, относно дадена част от живота ни в светлината на Бог в този момент.

Какво трябва да е това което ни вдъхновява “да се покаем“ или “да променим начина си на мислене“? Според Римяни 2:4 това е добротата и милостта на Бог. Уоу, представете си! Бог остава толкова добър и мил с нас,че в отговор ние желаем да променим начина си на мислене, да го приведем до сходство с Неговата истина и Неговата воля за нашия живот.

Днес нямайте очакване за страх, срам  и вина от вашият Небесен Цар, а имайте очакване за Неговият безкраен водопад от доброта и милост. Когато настъпи очакваното, Го оставете да предизвика покаяние, което да промени съзнанието ви. Отговорете на Неговата доброта с metanoia, промяна на начина ви на мислене, защото тогава ще промените начина си на живот!

Насладете се на поредният ден с добротата на Бог над вас. Това ще ви промени!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>