Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Възприемайте, познайте и обръщайте внимание!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исая 43:18-19

Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.

Относно новото нещо което Бог прави и “предизвиква  появата“, Той ни моли да направим три неща които се отнасят за него:

  • Възприемете го
  • Познайте го
  • Обърнете му внимание

Възприемете го

Според речника да възприемате, значи да “разпознавате, забелязвате или разбирате“. Трябва да бъдем сигурни, че сме в точката на духовното ни всекидневие, където можем да усетим и възприемем това, което Бог прави в живота ни в каквато и да е ситуация.

Би било срамно да изпуснем промяната или нещо ново което Бог е правил, защото нашите чувства  или умението ни да разпознаваме “нови неща“, са били вцепенени – може би вцепенени от чувственост или разсейване. Убедете се, че  имате усещане за духовните неща и то е остро и способно, за да познаете вкуса на нашия Бог, който прави нещо ново във вашия ден.

Трябва да го познаем

Знайте кога Бог предизвиква нов сезон! Исус казва на народа, споменат в долния откъс, че са знаели как да разпознават естествени промени като времето и той ги порицава за това, че не могат да разпознаят, кога има духовна промяна на сезона. Да направим така, че да не падаме в категорията на невежите, а да стоим с тези, които усещтат вятъра на промяната когато духне.

Лука 12:54-56

Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става. И когато духа южен вятър казвате: Ще стане жега; и става. Лицемери! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате?”

Да му обърнем внимание

Накрая Той иска да Му обърнем внимание – с други думи да бъдем наясно с Него и да живеем в съгласие с Него. Хайде да направим така, че да разбираме, когато Бог прави нещо ново и да бъдем страстна част от него, а не да бъдем привързани към  минал момент. Изберете това да живеете в съгласие с това, което Той прави днес, а не само това което Той вече е направи.

Бъдете благословенни и осъзнавайте, когато Бог прави нещо ново във вашия живот.

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>