Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Да дадем на Бог това, което търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 18:8

“Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?”

Това изявление завършва с въпросителен знак, което значи, че изисква отговор. Искам да ви предизвикам, както това предизвика мен, като ви питам, как ще отговорите на този въпрос във вашия живот – “Ще намери ли Той вяра?“

Ако поставим този въпрос в контекста му, виждаме, че следва притчата за упоритата вдовица. Това е история основана върху истината за това, което става с човек, когато той не се отказва да настоява, а продължи да държи на това което иска и вярва, че е негово. Забележете в притчата, че Исус не е порицал вдовицата, затова че е била досадна, а по-скоро я е изобразил благоприятно за това, че е получила това, за което е настоявала.

В този откъс Той пита ли “Ще намеря ли добро управление?“  или “Ще намеря ли велика мъдрост?” Не! И двете неща са много важни и са от първостепенна нужда, когато строим нещо добро, но те не са това, което Той пита дали ще намери. Той искаше да знае, дали може да намери вяра: хора които Му вярват и вярват на Неговите обещания по детски и свето-разклащащ начин.

Всички трябва да имаме част или елемент в нашия живот, който представя, какво можем и на какво сме способни с талантите и уменията, с които Той ни е благословил. Също така всички трябва да имаме процент от нас който ни казва, че в дадени зони от живота ни Бог може да предизвиква промяна, растеж или изцеление, или каквото и да е това, за което трябва да му вярваме. Винаги ще има неща в живота, които са над нас, нашата сила и възможности и това са нещата, с които сме призовани да поставим вярата си в Бог и да вярваме, че Той е способен да се погрижи за нас и с вяра да Му позволим, да навлиза в тези зони от нашия живот.

Недейте да планирате целия си живот според това, което може да предизвикате или постигнете чрез вашето собствено умение, а по скоро имайте голямо “парче” вяра, чрез което изявявате,“Аз вярвам на Него за невъзможното!“  Едва тогава живота ви ще се промени от естествен в неестествен.

За какво Му вярвате тези дни? За какво невъзможно нещо Му вярвате в момента? Ако отговорът е “нищо“, тогава започнете отново да вярвате и освободете вярата, защото вярата е това, което Той търси.

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>