Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Твърдата вяра се отплаща

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 18:8

“Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”

Отново, нека да подчертая или по-точно да поставя този откъс в контекст. Следва притчата за упоритата вдовица, използвана от Исус като пример на постоянна молитва.

Бог казва, че търси вяра в нашя живот. Не трябва да живеем само с това което знаем, че е по човешки нормално, но също така с ръце изпънати напред към това, което може да дойде само от Него като резултат на вяра.

Имайте постоянство във вашата вяра! Жената в притчата е получила това, което иска, защото тя:

Е знаела за какво се моли.

Знайте, какво е ваше по право в Бог и не се плашете да бъдете постоянни във вашите молитви и изразяване на благодарност към Него, защото Бог не се засяга като кажем, “Ти каза…“

 Е имала съобразителност да стои твърдо, докато не е станало нужното или докато не е било освободено желаното от нея.

Помнете, че Исус е използвал притчата за тази жена, за да изрази нещо и това нещо е било, че ние трябва да имаме вяра, която не ни оставя да седнем или млъкнем, когато другите го правят, а продължава, докато желаното не настъпи.

Не оставяйте времето да ви спира, да вярвате в това което знаете, че Бог иска да имате. Ами ако постоянната вдовица беше си отишла вкъщи след първото отлагане или отказ? Тя не би получила това, за което е била дошла и което е заслужавала. Факт е, че понякога нещата в които вярваме или искаме, не идват на другия ден. Трябва да знаем, че дори и постоянството което упражняваме в чакането, е “златно” в нашия живот.

Не е вярвала на историите на другите хора

Тази жена може да е чувала истории, как другите не са получили нещо, за което са се молили на съдията или са били разочаровани, но тя е направила избора, че няма да живее според опита на други хора. Не оставяйте негативните истории на другите да ви карат да се откажете. Помнете, че вярата позволява на всеки от нас да пише собствените си истории; историй как Бог е правил невероятни неща през всеки ден от живота ни за Негова слава.

Хей, шампиони, останете във вяра, знаейки, че Бог не е като корумпирания, непокист съдия от притчата, но е по-скоро  като баща, който ни обича с невероятна страст, и е винаги  с нас.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>