Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Каква е вашата история?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Евреи  11:1

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.”

Вярата е направила възможно за стареите, или за “старите вярващи” да получат добро свидетелство –“добра история“ и същата тази вяра ще позволи и на нас да правим абсолютно същото през нашето поколение.

Стареите винаги са имали добра история, която да ни кажат, за това което те са изпитали живееки с Бог през всеки ден. Това са били историй на чудни осигурявания, или за хора които са били излекувани и възстановени, както и истории как Бог е правил път, където е изглеждало, че такъв не може да има.

Добрата новина е, че вие може също да имате някои добри истории. Всичко което трябва да наpавите, е това което стареите са направили – те ежедневно са се ангажирали с Бог и неговите обещания с вяра (проста детска вяра). Чуйте това което Бог казва, че може да направи в дадена ситуация и изберете, да се съгласите с Него, дори ако настоящата ви ситуация или обстоятелства са различни.

Представете си всичките свидетелства (истории), които учениците са имали и си представете, как са се чувствали, когато са се събирали и са споделяли невероятните истории, за това което са видяли, когато са се движили с Исус. Така също и историите, които са продължавали да виждат, дори след като е възкръснал от мъртвите и ги е изпълнил със сила.

Добри новини! Ние също имаме този Дух, които живее с нас и ние също ежедневно преминаваме през привидно невъзможни препятствия и очевидно задъдени улици. Ние също имаме избор в зависимост от това, как отговаряме на тези ситуации. Нека се осмелим да започнем, да отговаряме с вяра, защото ние също можем да имаме много добри истории в живота си, седмица след седмица.

Шампиони, обявете тази седмица за седмица на освобождаване на вярата ви в по-голямо измерение. Нека това да бъде седмица на освобождаване, независимо от големината на предизвикателството, защото ако Бог е в него, значи можете да го спечелите. Погледнете на Гидеон, Давид и Йосиф, или някой друг от стареите на вярата, които са отишли и са получили тяхната история! Тази седмица отидете и си вземете вашата история, за това което Бог е направил с вас и чрез вас.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>