Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бъдете с отворени сърца за нуждата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

1 Йоан 3:16-18

От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.

Спомням си първия път когато тръгнах на мисия във Филипините – тези стихове ми въздействаха по много дълбок начин и наистина винаги си спомням за него1 всеки път когато тръгна на мисия.

Когато пътувате през селските зони на Филипините, постоянно срещате някаква нужда. Хора, които се нуждаят от някакви неща и от помощ. Тогава имате избор: затваряте ли си сърцето, така че да не чувствате нуждата ( и не трябва да поемате отговорността за нея), или отваряте сърцето си и позволявате на болката и страданието на другите да ви въздейства по начин, така че накрая правите нещо, дори и то да изглежда много малко, за да им помогнете?

Вярвам, че Бог иска неговите хора да имат здрави и отворени сърца по отношение на нуждите на другите. Забележете колко пъти Бог е бил “задвижен от съчувствие“ в Евангелието. В тези стихове се говори особено за нуждите на нашите братя. Вярвам, че се отнася за тези, които са хора на Бог и са част от едно и също глобално семейство като нас. Каква прекрасна мисъл – когато сте казали “Да“ на Исус и вие сте станали част от Неговото семейство. Дори и да не го виждаме така, Бог го вижда и вярвам, че Той иска да се грижим един за друг в това семейство, както бихме се грижили за роднините си. Уоу, какво предизвикателство е това, особено когато няма видим край на хората с нужда от помощ!

Това отново е въпрос на любовта – в стиховете пише, че този който затваря сърцето си от нуждите на неговия брат, в него не пребъдва любовта към Бог. Това е много твърдо изявление, но също така и много добро. То е достатъчно добро, за да ни събуди всички да отваряме сърцата си. Очевидно не можете да направите всичко. И аз винаги оставям тези мисии, искайки да бях направил повече, но аз винаги правя всичко каквото мога. И хей, ако всички направим това заедно, ще сме свършили много.

И най – накрая … тук не става въпрос само за мисии, които са далеч, нали? Всекидневно около нас има много хора в голяма нужда. Нека да се подсигурим, че сърцата ни не са затворени за тях. Ако можете да направите нещо да благословите други в нужда, направете го. Когато го правите, вие показвате любовта на Бог, която е във вас.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>