Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не бъдете просто граждани, а и посланици!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 17: 20-22

А Исус, когато бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е сред вас. И каза на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите

Гледайки състоянието на света наоколо, осъзнавам, че това е текст, което представя Бог по добър начин. Не говоря за религия, тя не е никаква помощ, а по скоро са  хора обичащи Бог: с мисли за царството, отдадени хора! Хора от всички държави, култури и деноминаци, които имат един и същ цар, царство и кауза. Хора които искат да представят царството на Бог по по-добър начин в живота им, а не само през двата часа в неделя сутрин. Хора които носят царството на Бог, където и да отидат, защото са осъзнали, че са негови граждани и  че то вече живее в тях.

Гражданството в царството на Бог става ваше, само когато вярвате в Исус и се преродите духовно.

Йоан 3:3

Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

Това е гражданско право, което както други е ваше по рождение, но за разлика с обикновеното (в което вие сте родени – есетествено, земно) това (царството) е родено във вас. Местонахождението е вечността.

Нашите градове се нуждаят от хора, които не са просто граждани (такива които държат паспорти, с които отиват в рая след като умрат), но посланици (тези които изждивяват рая). Има голяма разлика.

Аз съм британец.Имам британски транспорт и също съм британец по отношение на държанието ми –  където и да съм по света, начина по които изживявам живота си е един и същ, не само документите ми. По същия начин може не просто да имам паспорт или легални документи за царството на Бог, но трябва да живея ежедневно като негов жител.

Какво правим когато ходим на църква? Да се надяваме, че даваме живот, отглеждаме и възпитаваме хора с мисли за царството. Хора които знаят, че истинското им гражданство е вав вечното царство, към което те принадлежат- царство за което живеят с всичко което са.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>