Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Бъдете Негови пратеници във вашия свят!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Коринтяни 5:18-20

“Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше <на човеците> прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим <ви> от Христова страна, примирете се с Бога.”

В тези стихове виждаме три много силни неща, които трябва коренно да повлиаят на начина, по който виждаме себе си днес. Първо трябва да осъзнаем, че всички ние сме посланици и Той е дал на всички посланието на примирението. След това виждаме себе си като негови посланици и че Той ни е възложил много важно съобщение за света. Той всъщност желае нашите животи да бъдат живо съобщение на свята покана на примирение в изгубения свят.

На последно място Бог казва, че ние сме посланици. Каква привилегия е, че Бог ни е призовал да бъдем хора с чест, в това да представяме Него и Неговото царство, където и да отидем.

Когато пратеник отиде някаде, той носи много неща от царя или царството което представя:

- Словото на царя или съобщението. (Бог ви е дал да споделяте Неговото съобщение)

-Властта на царя (Бог ви е дал Неговата власт, за да помагате на нуждаещите се).

Когато навлезем в ежеднивния свят днес, независимо дали това е нашето работно място или общността, трябва да помним, че Бог ни е призовал като пратеници и това, че във всяко място на което попаднем, ние сме Негови представители, които представят Неговата доброта и истина и това колко невероятно е Неговото царство.

Ние трябва да представим Неговото слово на всяко място, на което ни изпрати и това всъщност е целия свят. Тази седмица вървете отново из света, в който Той ви е изпратил въоръжени със знание, че сте били извикани, за да носите съобщение, което променя животи. Вие сте пратеници, които разнасят Неговото слово и Неговата власт.

Пожелавам ви прекрасна седмица, пратеници!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>